Wskazówki dla autorów

Maszynopisy w dwóch egzemplarzach w języku polskim należy przesłać pod adresem:

Matematyka Stosowana
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa
e-mail: matsto@impan.gov.pl

Wszystkie artykuły w dziale naukowym podlegają recenzji. Dla jej przyspieszenia wersję PDF proszę przesłać e-mailem.

Materiały przeznaczone do druku powinny być przygotowane w systemie TEX (w dowolnym dialekcie), z użyciem czcionki 12 pt i szerokości tekstu 13,5 cm.

Wydruki powinny być jednostronne.

Rysunki należy przygotować w wersji elektronicznej. Ich szerokość nie może przekraczać 13,5 cm.

Po przyjęciu artykułu do druku należy przesłać e-mailem plik źródłowy pod adresem matsto@impan.gov.pl.