Sprzedaż i prenumerata

Biuro Zarz±du Głównego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Skrytka pocztowa 21
ul. ¦niadeckich 8
00-956 Warszawa
E-mail: zgptm@ptm.org.pl
Tel. +48 22 522 8146