Numer 9 (50) 2008 zawiera:

D. Kwietniak, P. Oprocha
Teoria chaosu w ujęciu matematycznym // 1

B. Graff, G. Graff, A. Kolesiak
Entropia w badaniach zaburzeń rytmu serca // 46

J. Klamka
Controllability of dynamical systems // 57

R. Zieliński
Estymacja frakcji // 76

K. Piwarska, K. Kulesza
Zakład o przelot, czyli matematyka finansowa i bilety tanich
linii lotniczych // 91

K. Kulesza, M. Stańczyk
Industrial Mathematics, czyli kilka słów o matematyce
użytkowej // 117

K. Piwarska, Sz. Piłat, J. Fiedler, K. Kulesza
The 64th European Study Group with Industry, czyli
spotkanie matematyki ze światem biznesu - wrażenia
uczestników
// 132Recenzja G. Mirkowskiej
Jan Kraszewski, Wstęp do matematyki // 145