Numer 6 (47) 2005 zawiera:

S. Paszkowski
Tożsamości wyznacznikowe i przykłady ich
zastosowań / 3

T. Kaczorek
Związek między pojęciami transpozycji,
podobieństwa i symetryzacji oraz równości
macierzowe
/ 21

B. Kaźmierczak
Fale biegnące w ośrodkach z dyfuzją / 29

R. Pusz, T. Rolski
Aproksymacje prawdopodobieństwa
niewypłacalności portfela / 48

J. Socała, W. Kosiński, S. Kotowski
O asymptotycznym zachowaniu prostego
algorytmu genetycznego / 70

B. Kopociński
Czy pani prezydentowa będzie lepszym
prezydentem od pana prezydenta? / 87

M. Chomicz
Rola nauczyciela w tworzeniu społeczności
studenckiej online / 89

PTM członkiem stowarzyszonym ICIAM / 94

Recenzja / 100

Nagrody / 104