Numer 5 (46) 2004 zawiera:

M. Moszyńska
O geometrii zbiorów wypukłych / 1

J. Muszyński
O pewnej metodzie rozwiązywania równań
liniowych / 7

B. Kopociński
Jestem za, a nawet przeciw / 32

W. Kosiński, P. Prokopowicz
Algebra liczb rozmytych / 37

Ł. Stettner
Powstanie Centrum Zastosowań Matematyki
IMPAN / 64

M. Cieciora
Świątynie wiedzy w dobie transformacji
gospodarczej / 66

Ł. A. Turski
Szkoła absurdu / 77

J. Woźnicki
Ku normalności szkół wyższych / 82

Nagrody / 87