Numer 4 (45) 2003 zawiera:

Z. Kotulski
Budowanie szyfrów blokowych: nowe możliwości / 1

A. Bielecki
Matematyczne podstawy sztucznych sieci
neuronowych / 25

A. Wiszniewska-Matyszkiel
Eksploatacja ekosystemów a teoria gier II:
kooperacja / 56

P. Jaworski
Asymptotyka dwuwymiarowych kopuli / 78

W. Bielski, E. Kruglenko, J. J. Telega
Miary Younga i ich zastosowania
w mikromechanice i optymalizacji. Część I.
Podstawy matematyczne / 90

R. J. Pawlak
Rola i znaczenie kontekstów realistycznych w
procesie budowania dojrzałości matematycznej, na
różnych szczeblach edukacji / 139

Nagrody / 154