Numer 3 (44) 2002 zawiera:

M. Krawczyk, K. Kułakowski
Symulacja elektroforezy DNA metodą automatów komórkowych / 1

P. Kowalczyk
Wstęp do artykułu A. Deutscha i S. Dormann pt.
"Principles and mathematical modeling of
biological pattern formation" / 13

A. Deutsch, S. Dormann
Principles and mathematical modeling of
biological pattern formation / 16

A. Lasota
Asymptotyczne własności półgrup operatorów Markowa / 39

A. Palczewski
Modele stopy procentowej / 52

W. Kordecki
Oszacowania niezawodności systemów / 71

J. Dałek
Edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego / 91

Recenzje / 94

Nagrody / 105