Numer 2 (43) 2001 zawiera:

B. Kopciński
Modelowanie ligi koszykówki / 1

W. Wiszniewska-Matyszkiel
Eksploatacja ekosystemów a teoria gier I:
gry deterministyczne niekooperacyjne / 11

Z. Kotulski
Generatory liczb losowych:
algorytmy, testowanie, zastosowania / 32

M. Szurek
Informatyka dla humanistów / 67

J. Dałek
Nabór na studia matematyczne w 2000r. / 76

Nagroda im. Hugona Steinhausa / 80

Konkurs prac uczniowskich z matematyki / 80

Certyfikat Polskiego Towarzystwa
Matematycznego / 81