Numer 1 (42) 2000 zawiera:

Od Komitetu Redakcyjnego / 1

M. Lachowicz
Modele matematyczne w biologii - wprowadzenie / 3

U. Fory¶
Modele matematyczne w epidemiologii i immunologii / 35

P. Kie¶, Z. Michalewicz
Podstawy algorytmów genetycznych / 68

M. Murat, D. Szynal
Moments of counting distributions satisfying recurrence relations / 92

J. J. Telega
Recenzja: An Introduction to Homogenization / 130

A. L. Dawidowicz
Ponad 20 lat konkursu prac uczniowskich z matematyki / 133

J. Dałek
Nabór na studia matematyczne / 136