SPIS TREŚCI

Dział naukowy
Agnieszka Deszyńska, Model hazardów proporcjonalnych Coxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Od Redakcji, Topologia a matematyka uzytkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Rastislav Telgársky, Applications of topology in computer algorithms . . . . . . . . . . . . . . .35
Marta Lipnicka, Przybliżona lokalizacja uszkodzeń w zadanym obszarze . . . . . . . . . . . . .47
Paweł Rembelski, Markowski model dyskretnego algorytmu mrówkowego . . . . . . . . . . .79
Krzysztof Opalski, Katarzyna Kacprzak, Kamil Maciejczyk, Michał Pawłowski, Modelowanie polskiego rynku energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Dział kursów i konferencji
Łukasz Stettener, 7th International Congress on Industrial and Aplied Mathematics
- ICIAM 2011, Vancouver 17-22 lipca 2011 - odczucia (subiektywne)
i wrażenia uczestnika
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115