SPIS TREŚCI

Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Dział naukowy
John R. Ockendon, Stimulating Mathematics-in-Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
David Allwright, Discrete mathematics in industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Kamil Kulesza, Maciej Stańczyk, Industrial Mathematics, czyli kilka słów
o matematyce użytkowej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Dział Recenzji i Opinii
Maksymilian Dryja, List otwarty Przewodniczącego Komisji Zastosowań Matematyki . .45
Wojciech Okrasiński, Uwagi o matematyce przemysłowej w Europie . . . . . . . . . . . . . . .49
Adam Jakubowski, O przyszłości nauk matematycznych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Ewa Ignaczak i Maria Szmuksta-Zawadzka, Podsumowanie obrad XIV Ogólnopolskiej Konferencji Nauczanie matematyki w uczelniach technicznych . . . . . . . . . . . .59
Jerzy Baranowski, Marek Długosz, Michał Ganobis, Paweł Skruch
and Wojciech Mitkowski
, Applications of mathematics in selected control and decision processes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Raporty z pracy nad problemami w czasie 77th ESGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Mathematical techniques for the protection of patient's privacy in medical databases . . . . . . .95
Models and measures to evaluate the effectiveness of funds utilization for scientific
research and development of advanced technologies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
Cryptographic techniques used to provide integrity of digital content in long-term storage . . . .127
Comparable aggregated indicators of QoS in the telecoms market . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153