SPIS TREŚCI

Zastosowania Matematyki Ze Stanisławem Trybułą (1932-2008) . . . . . . . . . . . .1
Dział naukowy
Ryszard Zieliński, O średniej arytmetycznej i medianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Marek Bodnar, Monika Joanna Piotrowska, O równaniach różniczkowych z opóźnieniem - teoria i zastosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Ryszard Magiera i Maciej Wilczyński, Wpływ Profesora Stanisława Trybuły na rozwój teorii estymacji sekwencyjnej dla procesów stochastycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Tadeusz Radzik, Gry czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Andrzej Grzybowski, Zdzisław Porosiński i Krzysztof J. Szajowski, Zagadnienia optymalnego sterowania w pracach Stanisława Trybuły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Przemysław Scherwentke, Piotr Stawski i Krzysztof J. Szajowski, teoria identyfikacji systemów elektroenergetycznych w pracach Stanisława Trybuły . . . . . . . . . . . . .117
Dział Recenzji i Opinii
Ryszard B. Hetnarski, Do Redaktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Jacek Koronacki i Jan Mielniczuk, Do Redaktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127