SPIS TREŚCI

Dr Izabela Czochralska (1947-2009) - wspomnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Dział naukowy
Andrzej Młodak, Historia problemu Webera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Jarosław Michalkiewicz, Zmodyfikowane twierdzenie Kołmogorowa . . . . . . . . . . . . . .23
Andrzej Paszkiewicz, O pewnej hipotezie dotyczącej wielomianów nieprzywiedlnych nad GF(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Ryszard Zieliński, Przedział ufności dla frakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Katarzyna Brzozowska-Rup, Antoni Leon Dawidowicz, Metoda filtru cząsteczkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Dział kursów i konferencji
A.S. Nowak, M. Malawski, K. Szajowski, Teoria gier na konferencjach w Politechnice Wrocławskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109