Komitet Redakcyjny Nr 9

Jacek Blażewicz, Mirosław Lachowicz (z-ca redaktora naczelnego), Ryszard Rudnicki, Wojciech Kordecki - biologia matematyczna, biomatematyka; Andrzej Palczewski, Łukasz Stettner - matematyka finansowa i ubezpieczeniowa; Józef Banas, Andrzej S. Nowak, Andrzej Wieczorek - ekonomia matematyczna; Wojciech Mitkowski, Zbigniew Peradzyński, Jan Rychlewski - fizyka matematyczna z mechaniką; Lucjan Piela, Roman Zmyślony - chemia matematyczna; Krzysztof Banaś, Jerzy Ombach, Henryk Woźniakowski - matematyka obliczeniowa; Wojciech Okrasiński, Eugeniusz Fidelis - matematyka przemysłowa; Andrzej S.Nowak, Krzysztof Szajowski (z-ca redaktora naczelnego), Andrzej Wieczorek - teoria gier i badania operacyjne; Tadeusz Bednarski, Krzysztof Szajowski, Roman Zmyślony - statystyka; Krzysztof Diks, Witold Kosiński (redaktor naczelny wkos@pjwstk.edu.pl), Robert Schaefer - informatyka z inteligencją obliczeniową; Jerzy Jaworski, Zbigniew Palka, Adam Wojda - teoria grafów w zagadnieniach praktycznych; Jerzy Jaworski, Zbigniew Kotulski - kryptologia; Tadeusz Bednarski, Antoni Leon Dawidowicz - matematyka dla humanistów;
Izabella Czochralska (sekretarz Redakcji izabella@sgh.waw.pl)

Komitet Redakcyjny