Komitet Redakcyjny do Nr 8

Jerzy Dałek, Zdzisław Denkowski, Wiesław Dziubdziela,
Eugeniusz Fidelis, Tomasz F. Jabłoński,
Witold Kosiński (Redaktor Naczelny, wkos@pjwstk.edu.pl),
Mirosław Lachowicz, Andrzej Lasota, Andrzej Palczewski, Zbigniew Palka
Kazimierz Piechór (Sekretarz Redakcji, kpiechor@ippt.gov.pl),
Jan Rychlewski, Łukasz Stettner, Jerzy Tiuryn,
Henryk Woźniakowski, Roman Zmyślony

Komitet Redakcyjny