Redakcja / Komitet Redakcyjny nr 10

Redakcja

Witold Kosiński (redaktor naczelny)  wkos@pjwstk.edu.pl
Mirosław Lachowicz (z-ca redaktora naczelnego)  lachowic@mimuw.edu.pl
Krzysztof Szajowski (z-ca redaktora naczelnego)  Krzysztof.Szajowski@pwr.wroc.pl

Komitet Redakcyjny

Biologia matematyczna, biomatematyka  Teoria gier i badania operacyjne
Jacek Błażewicz, Wojciech Kordecki,  Andrzej S.Nowak, Krzysztof Szajowski,
Mirosław Lachowicz, Ryszard Rudnicki  Andrzej Wieczorek
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa  Statystyka
Andrzej Palczewski, Łukasz Stettner  Tadeusz Bednarski, Krzysztof Szajowski
Ekonomia matematyczna  Roman Zmyślony
Józef Banas, Andrzej S. Nowak,  Informatyka z inteligencją obliczeniową
Andrzej Wieczorek  Krzysztof Diks, Witold Kosiński,
Fizyka matematyczna z mechaniką  Robert Schaefer
Wojciech Mitkowski, Zbigniew  Teoria grafów w zastosowaniach
Peradzyński, Jan Rychlewski  Jerzy Jaworski, Zbigniew Palka,
Chemia matematyczna  Adam Wojda
Lucjan Piela, Roman Zmyślony  Kryptologia
Matematyka obliczeniowa  Jerzy Jaworski, Zbigniew Kotulski
Krzysztof Banaś, Jerzy Ombach,  Matematyka dla humanistów
Henryk Woźniakowski  Tadeusz Bednarski, Antoni Leon Dawidowicz
Matematyka przemysłowa  
Eugeniusz Fidelis, Wojciech Okrasiński  

Sekretarz Redakcji

Izabella Czochralska