Redakcja / Komitet Redakcyjny

Redakcja

Witold Kosiński (redaktor naczelny)  wkos@pjwstk.edu.pl
Mirosław Lachowicz (z-ca redaktora naczelnego)  lachowic@mimuw.edu.pl
Krzysztof Szajowski (z-ca redaktora naczelnego)  Krzysztof.Szajowski@pwr.wroc.pl

Komitet Redakcyjny

Biologia matematyczna, biomatematyka  Teoria gier i badania operacyjne
Jacek Błażewicz, Wojciech Kordecki,  Anna Jaśkiewicz, Krzysztof Szajowski,
Mirosław Lachowicz, Ryszard Rudnicki  Andrzej Wieczorek
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa  Statystyka
Andrzej Palczewski, Łukasz Stettner  Tadeusz Bednarski, Krzysztof Szajowski
Ekonomia matematyczna  Roman Zmyślony
Józef Banaś, Anna Jaśkiewicz,  Informatyka z inteligencją obliczeniową
Andrzej Wieczorek  Krzysztof Diks, Witold Kosiński,
Fizyka matematyczna z mechaniką  Robert Schaefer
Wojciech Mitkowski, Zbigniew  Teoria grafów w zastosowaniach
Peradzyński, Jan Rychlewski  Jerzy Jaworski, Zbigniew Palka,
Chemia matematyczna  Adam Wojda
Lucjan Piela, Roman Zmyślony  Kryptologia
Matematyka obliczeniowa  Jerzy Jaworski, Zbigniew Kotulski
Krzysztof Banaś, Jerzy Ombach,  Matematyka dla humanistów
Henryk Woźniakowski  Tadeusz Bednarski, Antoni L. Dawidowicz
Matematyka przemysłowa  
Eugeniusz Fidelis, Wojciech Okrasiński  

Sekretarz Redakcji

Katarzyna Litewska  k.litewska@mini.pw.edu.pl


Komitet Redakcyjny do Nr 8
Komitet Redakcyjny Nr 9
Komitet Redakcyjny Nr 10
Komitet Redakcyjny Nr 11

Adres Redakcji
Matematyka Stosowana
Instytut Matematyczny PAN
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa
e-mail: matsto@impan.gov.pl
www:ms.ptm.org.pl

Tytuł dotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Copyright © 2011 Polskie Towarzystwo Matematyczne

ISSN 1730-2668

Projekt okładki
Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska i Joanna Napiórkowska